Згідно Рекомендацій Ради Європи(РРЄ), проблем, визначених на рівні міста і школи, методичне об’єднання вчителів іноземних мов плідно працює в напрямку впровадження комунікативно орієнтованих методик в навчальний процес. Комунікативно орієнтоване викладання мов (КОВМ) має на меті не тільки дати учням практичні знання граматики та лексики мови, що вивчається (target language), але також розвинути у них розуміння того, як відповідна мова використовується для спілкування. На погляд вчителів кафедри, найбільш життєвоспроможною в умовах середньої школи є розвиваюча (інтенсивна) методика Р. П. Мільруда, яка включає опору на логічне і образне мислення, подолання афективних бар′єрів в навчанні, проєктивні засоби навчання, коли в задачу школярів входить також пошук проблеми й творче складання зміста навчання.

Склад методичного об’єднання:

  1. Запорожець Ангеліна Анатоліївна – вчитель англійської мови вищої категорії, вчитель-методист, голова методичного об’єднання, стаж роботи 24 роки.
  2. Єзікова Тамара Василівна – вчитель французької мови, вчитель вищої категорії, старший учитель, стаж роботи 35 років.
  3. Бунак Ганна Юріївна – вчитель англійської та французької мови IІ категорії, стаж роботи 4,5 років.
  4. Новікова-Коваль Юлія Володимирівна – вчитель англійської мови вищої категорії, стаж роботи 12 років.
  5. Рузін Олена Олександрівна – вчитель англійської мови II категорії, стаж роботи 5,5 років.
  6. Гапоненко Юлія Олександрівна – вчитель англійської мови II категорії, стаж роботи 10 років.