Головна » 2016 » Вересень » 23 » Матеріали для вчителя щодо формування соціальної компетентності учнів
12:36
Матеріали для вчителя щодо формування соціальної компетентності учнів

Стратегічні орієнтири соціалізації особистості в школі

З вересня 2016 року розпочато роботу над ІІ етапом обласного науково-методичного проекту “Освітні стратегії соціалізації  особистості громадянського суспільства” .

Головними завданнями цього етапу є:

 • створення моделі соціалізуючого освітнього простору;
 • розробка і реалізація відповідних проектів;
 • налагодження співпраці з соціальними партнерами як суб’єктами освітнього простору соціалізації;
 • активізація практичного засвоєння  інноваційних методів, прийомів роботи тощо;
 • модернізація системи виховної роботи у напрямку соціальних, культурних, національних, освітніх цінностей і сенсів у свідомості школярів.

Для  організації роботи з питань соціалізації учнів пропонуємо скористатися наступними матеріалами:

Соціальна компетентність

 • вміння адаптуватися до мінливих умов, орієнтуватись у різноманітних соцііальних ситуаціях, ефективно співпрацювати ,
 • здатність до правильного соціального оцінювання окремих людей, їх взаємовідношень та груп
 •  здатність до здійснення  відповідального соціального вибору.

 

Навички соціальної поведінки:

 • Навички взаємодії в малій соціальній групі (класному колективі, спортивній команді, тощо); 
 • Навички адекватної поведінки в стресових ситуаціях; 
 • Позитивні комунікативні навички; 
 • Адекватна самооцінка та здатність до розуміння інших; 
 • Формування навичок саморегуляції поведінки;      
 • Здатність до управління емоції і емоційних станів; 
 • Навички до ефективного вирішення соціальної ситуації

Особливості соціальної компетентності:

 • Терпимість до думок товаришів і оточуючих людей,
 • уміння адаптуватися в різних ситуаціях, не втрачати почуття самовладання при несподіваних обставин,
 •  вміння врегулювати конфліктні ситуації

В організації роботи щодо соціалізації особистості школяра важливою складовою є проведення діагностики. Пропонуємо кілька ефективних діагностичних методик.

Методи діагностики соціалізації особистості школярів основної та старшої школи:

 • Стандартизоване спостереження за взаємовідносинами вчителя та учнів на уроці Н. Фландерса (Е. Стоуна)
 • карта Д. Стотта на виявлення порушень в поведінці та розвитку і яка грунтується на узагальненні даних неструктурованих спостережень педагогів і батьків
 • Твори-описи «Що я знаю про себе», «Я очима інших людей»),  «Мій друг», «Що я вважаю важливим в дружбі».
 • Методика «Хто Я? - 20 суджень» М. Куна і Д. Мак-Портленда 
 •  «Мрії, надії, страхи, побоювання»  А.  Прихожан, Н. Н. Толстих.

Оцінювання соціальної компетентності йде за такими субшкалами:

Самостійність;

Впевненість у собі;

Ставлення до своїх обов’язків;

Розвиток спілкування;

Організованність, розвиток довільності;

Інтерес до соціального життя, наявність захоплень, володіння сучасними технологіями

 

Отримані дані зіставляються з показниками соціального віку за кожною шкалою відповідно до статевої приналежності школяра  СК = (СВ-ХВ) · 0,1, де:

 • СК - коефіцієнт соціальної компетентності у відповідній сфері
 • СВ - соціальний вік
 • ХВ - хронологічний вік

Дані по окремим субшкалам дозволяють якісно проаналізувати сфери «випередження» і «відставання» за соціальною компетентністю і скласти відповідну психолого-педагогічну програму

Діагностика відповідальності особистості

         Відповідальність є складною індивідуально-специфічною системою організації індивідуального досвіду особистості, яка включає емоційні й особистісні риси, мотиваційно-смислові утворення, етичні переконання й стильові поведінкові патерни.  

      І.О. Кочеряном виявлено п'ять типів симптомокомплексу відповідальності: «принциповість», «самоствердження», «нормативність», «етичність» і «самопожертвування», кожен з яких має специфічні характеристики. Відповідний авторський питальник оцінює належність до певного типу особистості

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЗАНЕДБАНІСТІ  ЯК ВИЯВЛЕННЯ НИЗЬКОЇ СОЦІАЛІЗОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Дмитрієв М. Г., Белов В. Г., Парфенов Ю. О. ПРОВОДИТЬСЯ ПЕДАГОГАМИ, ЯКІ ДОБРЕ ЗНАЮТЬ ДИТИНУ, ЯК СТАНДАРТИЗОВАНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

В оцінюванні ризиків порушення соціалізації - аналіз  стратегій за модифікованим варіантом опитувальника «Розв’язання важких ситуацій» (РВС) Дмитрієв М. Г., Белов В. Г., Парфенов Ю. О.:

Втеча, наркотизація, •порівняння своїх проблем з проблемами інших, •  механізми зниження психічного напруження, • вербальна агресія: агресія до людей, предметів, до себе, •  інтрапунітивне ставлення до ситуації, • компенсація, • зростання зусиль до досягнення мети

Методика оцінки факторів ризику девіантної поведінки в освітньому закладі

 • Індивідуальні фактори
 • Академічна  успішність;
 • Ставлення до вживання психоактивних речовин ;
 •  Ставлення до насильства ; 
 • Протестні реакції; 
 • Наявність життєвих орієнтирів ;
 • Досвід вживання психоактивних речовин
 • Наявність кризових ситуацій ;
 •  «Гасло» життя .
 • Взаємини з однолітками:  Вплив середовища, ставлення до асоціальної поведінки ;  Соціально-психологічний клімат мікросередовища .
 • Соціальні фактори:  Участь у громадській діяльності ;  Ставлення до релігії; Доступність психоактивних речовин ;
 • Соціальна «близькість» зі споживачами психоактивних речовин;
 •  Зв'язок з мікросоціумом .

Методика оцінка рівня егоцентризму  у підлітків

У методиці використовується прийом незакінчених пропозицій. Результати діагностики визначаються переважанням в закінченнях пропозицій особистих, присвійних і власних займенників.

Діагностограма випускника

Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (А. Г. Маклаков і С. В. Чермянін).

Поведінкова регуляція (ПР) - це поняття характеризує здатність людини регулювати свою взаємодію з середовищем діяльності. Основними елементами поведінкової регуляції є: самооцінка, рівень нервово-психічної стійкості, а також наявність соціального схвалення (соціальної підтримки) з боку оточуючих людей.

Призначений для вивчення адаптивних можливостей індивіда на основі оцінки психофізіологічних і соціально-психологічних характеристик, що відображають інтегральні особливості психічного та соціального розвитку.  Рекомендується до використання для вирішення завдань психологічного супроводу навчальної діяльності.

Категорія: Школа в експерименті | Переглядів: 425 | Додав: KS | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar