Головна » 2016 » Квітень » 4 » Робота закладу над експериментальним проектом "Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчальний процес"
13:07
Робота закладу над експериментальним проектом "Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчальний процес"

Тема експериментального проекту: «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес» (обласний рівень)

Хронологічні рамки:

01.09.2015 - 01.08.2021 р.р.

Науковий керівник: Висоцька Ольга Євгеніївна, доктор філософських наук, декан факультету відкритої освіти ДОІППО.

Мета експериментальної роботи:
Визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, розробити показники ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти учасниками проекту, створити та впровадити модель школи сприяння сталого розвитку та
інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприятимуть формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.
Основні завдання проекту:
1. Проаналізувати наукову літературу з проблеми, визначити основні шляхи інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.
2. Розробити та апробувати діагностичної базу щодо ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти, характеру її інтегрування у навчально-виховний процес.
3. Створити «банк інновацій в інтересах сталого розвитку», що сприятиме максимальній інтеграції змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.
4. Запровадити гнучку систему організації навчально-виховного процесу на засадах інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку, створити умови для неперервної освіти для сталого розвитку.
5. Розробити та впровадити модель школи сприяння сталому розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, що сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій та стійких моделей поведінки в інтересах сталого розвитку, розвитку соціально-відповідальної особистості громадянського суспільства.
6. Підготувати педагогів до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи науково-методичного супроводу експериментальної діяльності.
Завдання роботи школи на І етапі проекту:
1. Створити інформаційну базу даних щодо наявного досвіду в практиці роботи шкіл з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку.
2. Організувати роботу координаційного центру з інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес.
3. Провести роз’яснювальну роботу з педколективом щодо складових системи інтегрування змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес, розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку; моделі школи сприяння сталого розвитку та шляхів створення інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти.
4. Організувати проведення методичних заходів (семінарів, круглих столів, конференцій тощо) з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.
6. Здійснити діагностику рівня готовності педагогічного колективу до здійснення науково-дослідницької експериментальної роботи; рівня розвитку соціальної відповідальності учнів, батьків, учителів.

ЕТАПИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

І Діагностично-концептуальний (вересень 2015 - серпень 2016 р.).
Конкретизація проблеми на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи семінарів з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес.
IІ. Організаційно-моделюючий (вересень 2016 - серпень 2017 р.).
Наукове обґрунтування інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, розробка відповідного навчально-методичного забеспечення проекту, введення у зміст роботи освітніх установ спецкурсів, курсів за вибором з аспектами сталого розвитку, «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку, координація діяльності методичних служб різних рівнів у забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.
IІI. Практичний (вересень 2017 – серпень 2019 р.).
Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, соціальної відповідальності, масове запровадження моделі школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти, розвиток партнерської мережи шкіл сприяння сталому розвитку як регіональних центрів сталого розвитку своєї громади та рушійної сили становлення громадянського суспільства.
ІV. Коригуючий: (вересень 2019 – серпень 2020 р.).
Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти учасниками проекту. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду.
V. Підсумковий: (вересень 2020 – серпень 2021 р.)
Узагальнення перспективного педагогічного досвіду, підведення підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкового звіту.

Категорія: Школа в експерименті | Переглядів: 987 | Додав: KS | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar