Професійний рівень педагогічних працівників

Із 66 вчителів, які працюють в школі в 2018-2019 навчальному році, 59 мають вищу освіту , 7 вчителів - середню спеціальну.

Склад педагогів за кваліфікацією:

 • спеціаліст вищої категорії – 35 педагогів
 • спеціаліст І категорії – 4 педагога
 • спеціаліст ІІ категорії – 7 педагогів
 • спеціаліст – 13 педагогів
 • тарифний розряд – 8 педагогів

Мають педагогічне звання:

 • «учитель-методист» – 15 педагогів
 • «старший учитель» – 18 педагогів

В школі працюють вчителі, які нагородженні почесними педагогічними званнями та грамотами:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» - 4
 • «Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України» - 10
 • «Грамота головного управління освіти і науки облдержадміністрації» - 15
 • «Грамота управління освіти і науки міської ради» - 25
 • Відзнака Міського Голови – 3
 • Подяка Міського голови – 12

Постійно підвищуючи свій професійний рівень, вчителі школи працюють над покращанням методики викладання предметів, підвищенням якості навчально-виховного процесу. Методичне навчання і самоосвітня діяльність вчителів є однією із проблем, над вирішенням якої працює педагогічний колектив школи.

Кращі методичні наробки вчителів школи з досвіду роботи і їх дослідницьких пошуків оформлені як „Методична скарбниця” у вигляді друкованих видань, брошур. Попит вчителів міста та області на ці посібники свідчить про досить високий рівень і актуальність таких матеріалів.