Проект «Шкільна газета «ВІТАМІН-44»

Проект «Шкільна газета» підготовлений в рамках програми «Дитяча обдарованість». Ідея проекту виникла в 2000 році. Перший номер газети вийшов 14 лютого 2000 року в день Святого Валентина тиражем 1000 екземплярів, який був надрукований у типографії. Газета отримала назву «Вітамін – 44».

Першим її редактором була вчитель російської мови та літератури Дзюба Тетяна Семенівна.

Завдання проекту

Виховання демократичних цінностей в учнів, уміння поважати думку іншого, відстоюючи власну позицію, вміння спілкуватись з дорослими на рівних.

Забезпечення права дитини на вільне висловлювання своїх думок, розширення знань школярів з громадянської освіти.

Розвиток навиків критичного мислення учнів.

Школярі одержують можливість реалізувати свої здібності в найрізноманітніших видах діяльності: адміністративно-організаторській, редакторській, журналістській тощо.

Шкільна газета надає можливість першої публікації починаючим поетам і письменникам.

Навколо шкільної газети створюється широке коло толерантного неформального спілкування, у яке, крім школярів, включаються вчителі, батьки, випускники школи.

Етапи створення проекту

Підготовчий. 2000 – 2001 роки. Вибір назви шкільної газети. Визначення концепції, основних рубрик газети.

Розробка проекту. 2001 – 2002 роки. Організація навчання для юних журналістів та членів редакції основам видавничої справи, оволодіння ними відповідними комп’ютерними програмами, інформування учнів про роботу шкільної редколегії, випуск перших номерів газети.

Основний етап. 2002 – 2005 роки. Залучення шкільного самоврядування для реалізації проекту. Організація регулярного випуску шкільної газети. Співдружність зі шкільними газетами міста. Методична робота (консультації, семінари, зустрічі зі спеціалістами, тренінги, участь у майстер-класах відомих журналістів за основними видами діяльності: творча, журналістська, видавнича.

Розширення проекту - нова якість. 2005 – 2015 роки. Участь у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках.

На першому етапі проекту у школі було проведено конкурс на кращу назву газети, у якому взяли участь учні, їхні батьки, вчителі. Газета отримала назву «Вітамін-44», що відображає сутність діяльності школи — школи, в якій питання збереження та зміцнення здоров’я дітей стоять на першому місці. У школі, де всю навчально-виховну діяльність побудовано на основі моделювання системи здоров’язберігаючих технологій, де сама атмосфера партнерства й співпраці слугує розвитку успішної особистості та відповідального громадянина, впевненого у своїх силах, який уміє ризикувати та робити відповідальний вибір. Була розроблена Концепція шкільної газети «Вітамін-44». Відтворювати життя навчального закладу в усій його повноті, зберігати та розвивати кращі шкільні традиції, презентувати науково-методичні, літературні досягнення учнів та вчителів, вести батьківський всеобуч, пропагувати здоровий спосіб життя – так визначена мета цього видання. На першому ж етапі були визначені основні рубрики газети: «говорить шкільний парламент», «На шкільній хвилі», «Валеосторінка», «Проба пера», «КЛІО», «Літературна сторінка», «Говорить шкільний парламент» тощо. Газета стала своєрідним літописом шкільного життя.

На другому етапі проекту було організоване навчання юних журналістів та членів редакції основам видавничої справи, оволодіння відповідними комп’ютерними програмами, інформування учнів про роботу шкільної редколегії, випуск перших номерів газети.

Щоб газета була цікавою, користувалася популярністю, потрібно бажання, творче натхнення, колектив однодумців і певний обсяг знань із основ журналістики та видавничої справи.

Важливу роль відіграє навчання дітей та підлітків, які займаються створенням матеріалів для шкільної газети. Для цього в самій газеті була започаткована рубрика «Школа журналістської майстерності», яку вів головний редактор газети, на сьогодні рубрика називається «Основи медіаграмотності». У школі працює гурток юних журналістів, на заняттях якого проводяться теоретичні та практичні заняття. На теоретичних заняттях висвітлюються теми: професія «журналіст», вимоги й особливості професії, журналістська етика, історія виникнення та розвитку газети, функції та види засобів масової інформації, журналістські жанри та їх особливості. На практичних заняттях закладаються основи журналістської майстерності та видавничої справи, вдосконалюються навички літературної творчості.

На третьому етапі проекту до його реалізації було залучено шкільне самоврядування. Одним із структурних підрозділів шкільного парламенту (органу шкільного самоврядування) є прес-служба. Очолює роботу прес-служби заступник головного редактора газети «Вітамін-44». До роботи у прес-службі залучаються юні кореспонденти, класні керівники, вчителі-консультанти, вчителі-предметники. Члени прес-служби на своїх засіданнях визначають тематику газетних номерів відповідно до плану діяльності шкільного парламенту та школи в цілому.

На цьому ж етапі передбачена серйозна методична робота (консультації, семінари, зустрічі зі спеціалістами, тренінги, участь у майстер-класах відомих журналістів тощо) за основними видам діяльності: творча, журналістська, видавнича.

Четвертий етап проекту – його розширення - нова якість: участь у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках.

У 2008 і 2009 роках газета «Вітамін – 44» була переможцем Національного конкурсу шкільних газет, який щорічно проводиться Миколаївським коледжем телебачення та преси.

2009 рік – участь у Міжнародному фестивалі дитячої творчості, телебачення, радіо та преси «Золота осінь Славутича – 2009». Стали лауреатами фестивалю в номінаціях «Преса» та «Фото».

2009 рік – участь у V Всеукраїнській Виставці газетних видань молоді «Молодіжний акцент» (м. Запоріжжя). Газета занесена до Каталогу молодіжної преси України та отримала Диплом у номінації «Шкільна преса міст України».

2010 рік – участі у Всеукраїнському конкурсі на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва. Нагорода - Подяка Державного комітету телебачення та радіомовлення України за внесок у розвиток молодіжної журналістики.

2010 рік - участь і перемога у конкурсі газетних видань молоді у проекті «VI Всеукраїнська Виставка газетних видань молоді «Молодіжний акцент – 2010» у номінації «Шкільна преса міст України» (дебют видання у проекті).

2011 рік – участь у Всеукраїнському конкурсі серед молодих журналістів "Нащадки переможців".

2011 рік – ІІ місце у конкурсі газетних видань молоді в проекті "VIІ Всеукраїнська Виставка газетних видань молоді «Молодіжний акцент – 2011» у номінації «Шкільна преса».

2012 рік – участь у XV ювілейному Національному конкурсі шкільних газет (м. Миколаїв), перемога учениці 2 – В класу школи Матченко Діани у номінації «Кращий автор шкільного друку - 1 – 4 класи».

2013 рік - участь у XVІ Міжнародному конкурсі шкільних медіа (м. Миколаїв), перемога учениці 3 – В класу школи Матченко Діани у номінації «Кращий автор шкільного друку - 1 – 4 класи».

2013 – перемога газети «Вітамін – 44»в двох номінаціях «Шкільна газета» та «Радіогазета» на І обласному фестивалі шкільних газет.

2013 рік – участь 10 кореспондентів газети у Всеукраїнському конкурсі серед молодих журналістів «Нащадки переможців», присвяченого 70-річчю визволення України від фашистських загарбників (м. Запоріжжя). Перемога – ІІІ місце – у конкурсі учня 10 класу Короленко Євгена.

2014 рік – перемога в номінації «Краща друкована газета» на Міжнародному фестивалі шкільних медіа (м. Миколаїв) та ІІ обласному фестивалі шкільних медіа (м. Дніпропетровськ).

2015 рік - газета «Вітамін – 44» - переможець XVIII Міжнародного конкурсу шкільних медіа.

2017рік – перемога в обласному конкурсі творчості юних журналістів «Юнтелепрес»є

Редакційний колектив складається з кореспондентів класів, членів шкільного парламенту, головного редактора.

Наклад газети – 850 екземплярів.

Періодичність випуску – 6 разів на рік.

Видання на сучасному рівні шкільної газети дозволяє в комплексі вирішити цілий ряд важливих задач:

  • Забезпечення права дитини на вільне висловлювання своїх думок, розширення знань учнів з громадянської освіти.
  • Розвиток навиків критичного мислення школярів.
  • Школярі одержують можливість реалізувати свої здібності в найрізноманітніших видах діяльності: адміністративно-організаторській, редакторській, журналістській і т.д.
  • Шкільна газета надає можливість першої публікації починаючим поетам і письменникам.
  • Навколо шкільної газети створюється широке коло толерантного неформального спілкування, у яке, крім школярів, включаються вчителі, батьки, випускники школи.
  • В процесі реалізації проекту формуються навчально-інформаційні компетентності школярів: уміння самостійно знаходити необхідну інформацію в різних джерелах (в тому числі в Інтернеті), опрацьовувати її, швидко реагувати на події.

Випускники школи – активні кореспонденти ”Вітаміна – 44” в минулому - успішно навчаються на факультетах журналістики різних вузів України, працюють на телебаченні, в прес-службі міського голови.

Ольга Біла, головний редактор газети «Вітамін – 44»